..:: آموزش » اطلاعات دروس ::..
سه شنبه 02 بهمن 1397
New Page 1
فراخوان کنفرانس ها
آرشیو اخبار
انجمن ها
فرم ها
مجموعه تصاویر
فرآيندها - تقويم آموزشي
دوره ها و كارگاه ها
 نشريات
نظرات و پيشنهادات
منشور اخلاقی
 نيروگاه خورشيدي
اطلاعات دروس
برنامـــــه ترم بندی برنامـــــه درسی
معـــــرفی رشته
عنـــــــــــوان رشته
Download Download Download 
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار


Download

Download Download  مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
Download  Download
Download  مهندسی برق - اكترونيك
Download Download
Download
 مهندسی مکانیک

Download
 

ورودي 96 به بعد

Download
Download   مهندسی عمران
Download  Download
Download   مهندسی صنایع

 برنامـــــه ترم بندی برنامـــــه درسی
معـــــرفی رشته
عنـــــــــــوان رشته
Download - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
Download  Download - مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
Download
- مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
Download Download
-
مهندسی مکانیک - سیستم های انرژی
Download  Download
-  مهندسی صنایع - صنایع

 
برنامـــــه ترم بندی برنامـــــــه درسی
معــــــــرفی رشته
عنـــــــوان رشته
Download  Download
-  مهندسی صنـایع - صنـایعبرنامـــــه ترم بندی برنامـــــه درسی
معـــــرفی رشته
عنــــــوان رشته
Download
Download Download  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
Download  Download Download  مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
Download   Download
Download  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
Download  Download
Download
مهندسی مکانیک - سیستم های انرژی
Download  Download
Download   مهندسی صنایع - صنایع

 


برنامـــــه ترم بندی برنامـــــه درسی
معـــــرفی رشته
عنــــــوان رشته
Download
Download Download  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
Download  Download Download  مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
Download   Download
Download  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
Download  Download
Download
مهندسی مکانیک - سیستم های انرژی
Download  Download
Download   مهندسی صنایع - صنایع

 
برنامـــــه ترم بندی برنامـــــه درسی
معـــــرفی رشته
عنــــــوان رشته
Download
Download Download  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
Download  Download Download  مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
Download   Download
Download  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
Download  Download
Download
مهندسی مکانیک - سیستم های انرژی
Download  Download
Download   مهندسی صنایع - صنایع

 
برنامـــــه ترم بندی برنامـــــه درسی
معـــــرفی رشته
عنــــــوان رشته
Download
Download Download  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
Download  Download Download  مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
Download   Download
Download  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
Download  Download
Download
مهندسی مکانیک - سیستم های انرژی
Download  Download
Download   مهندسی صنایع - صنایع