..:: پژوهش » زمان دفاعیه ها ::..
سه شنبه 02 بهمن 1397
New Page 1
فراخوان کنفرانس ها
آرشیو اخبار
انجمن ها
فرم ها
مجموعه تصاویر
فرآيندها - تقويم آموزشي
دوره ها و كارگاه ها
 نشريات
نظرات و پيشنهادات
منشور اخلاقی
 نيروگاه خورشيدي
زمان دفاعیه ها

 

عنوان  دانشجو  تاریخ دفاع  ساعت راهنما
               حديث چراغ زاده راد 96/06/29 12:30 - 11 دكتر عزمي
پیش بینی حقایق در پایگاه دانش با رویکرد یادگیری عمیق
سوگل حقانی
96/06/25 
10 الی 12  دکتر کیوان پور 
 یک روش مبتنی بر یادگیری جهت تشخیص بدافزار در نرم افزارهای اندرویدی
 فریده حیدریان
96/06/25  12 الی 14  دکتر کیوان پور 
 بهینه سازی کشف قوانین انجمنی چندسطحی با الگوریتم های تکاملی در مکعب داده فازی
 فاطمه رضازاده
96/06/27  16 الي 18  دکتر کیوان پور 
 ارائه مولی جهت مسئله شروع سرد در سیستم های پیشنهاد دهنده پالایش مشارکتی
 انسیه عباسی راد
96/06/27  14:30 الی 16
دکتر کیوان پور 
 تشخیص سیگنال (300 p) با استفاده از یادگیری عمیق
ساجده مربی  96/06/28  18 الی 20  دکتر کیوان پور 
 بهبود تحلیل های جریان های داده ای در بستر بزرگ
 حدیث چراغ زاده راد
96/06/27  16:30 الی 18
دکتر عزمی
تشخیص تهدید داخلی با استفاده از تحلیل داده­ های جریانی  ندا محمودی
96/06/27   18 الی 19:30
 دکتر عزمی
 مدیریت فراداده در فایل سیستم ها با مقیاس بزرگ
طاهره فتاحی   96/06/27 11 الی 12:30  دکتر عزمی 
عدم اعلام به آموزش  پردیس روشنی   96/06/27 13:30 الی 15  دکتر عزمی 
 نهان نگاری تصویر در دامنه تبدیل موجک
ندا علامه امیری
96/06/28  13 الی 14:30  دکتر ثابتی 
روش جدید پنهان نگاری شبکه مبتنی بر طول بسته با مقاومت بالا   نجمه داورپناه
 96/06/28  14:30 الی 16
دکتر ثابتی 

 

 

عنوان  دانشجو  تاریخ دفاع ساعت  راهنما
             فائزه اروجلو
96/06/26 9 الی 11

دکتر احمدی
 
         
         
         
         
         

 

عنوان    دانشجو  تاریخ دفاع ساعت  راهنما
  فرناز جوادی
96/06/27 16 الی 17:30
دکتر سیف