..:: درباره دانشکده » ماموریت و اهداف ::..
سه شنبه 02 بهمن 1397
New Page 1
فراخوان کنفرانس ها
آرشیو اخبار
انجمن ها
فرم ها
مجموعه تصاویر
فرآيندها - تقويم آموزشي
دوره ها و كارگاه ها
 نشريات
نظرات و پيشنهادات
منشور اخلاقی
 نيروگاه خورشيدي
ماموريت و اهداف


ماموریت، اهداف (برنامه ها) بلندمدت و یکساله دانشکده فنی و مهندسی


ماموریت: آموزش رشته های فنی و مهندسی مناسب برای دختران و پرورش آنها در راستای کسب موقعیت های شغلی مناسب


چشم انداز: تبدیل شدن به قطب علمی در بین دانشگاههای تک جنسیتی در خصوص آموزش رشته های فنی و مهندسی مناسب برای دختران اهداف بلندمدت (5 ساله 91-95) : 


1- توسعه رشته های فنی و مهندسی مناسب در کلیه مقاطع برای دانشجویان دختر به خصوص در جهت تقویت زیر ساخت های فنی و مهندسی 

2- جذب هیات علمی دارای تعهد و تخصص در رشته های موجود و جدید 

3- تقویت کتابخانه مجازی دانشکده در راستای نیازمندیهای اساتید و دانشجویان 

4- تقویت وب سایت دانشکده در جهت پوشش نیازهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پرسنل و دانشجویان به طور هماهنگ با امکانات نرم افزاری دانشگاه 

5- پیاده سازی طرح تحول فنی و مهندسی در دانشکده فنی در جهت الگو سازی آن در کشور 

6- برگزاری کارگاهها و سمینارهای علمی و فرهنگی در سطح دانشکده 

7- مشارکت فعال در خصوص آموزش مجازی 

8- مجری برگزاری حداقل یک کنفرانس ملی یا بین المللی مرتبط با رشته های موجود