..:: گروه هاي آموزشي » مهندسی برق » معرفی گروه ::..
سه شنبه 02 بهمن 1397
آخرین اخبار
خبر جدیدی وجود ندارد!
معرفی گروه مهندسی برق

          

گروه برق – الکترونیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا در سال 1392 تاسیس گردید. این گروه شامل 2 عضو هیات علمی با رتبه استادیاری و حدود 75 دانشجوی کارشناسی است.

این گروه عليرغم اینکه بسیار نوپاست اما در همین 2 سال توانسته است مجله دانشجویی برق دانشگاه الزهرا، گروه رباتیک و آزمایشگاه رباتیک و شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه الزهرا را تاسیس نماید.

تمامی آزمایشگاه های گروه برق – الکترونیک در دست راه اندازی است. این آزمایشگاه ها شامل آزمایشگاه مدار و اندازه گیری، آزمایشگاه الکترونیک، آزمایشگاه سیستم های دیجیتال، آزمایشگاه سیستم های ریز پردازنده ه­ا، آزمایشگاه تکنیک پالس، آزمایشگاه کنترل خطی، آزمایشگاه مدارهای مخابراتی و آزمایشگاه ماشین­ های الکتریکی هستند.