..:: درباره دانشکده » رياست دانشكده ::..
سه شنبه 02 بهمن 1397
New Page 1
فراخوان کنفرانس ها
آرشیو اخبار
انجمن ها
فرم ها
مجموعه تصاویر
فرآيندها - تقويم آموزشي
دوره ها و كارگاه ها
 نشريات
نظرات و پيشنهادات
منشور اخلاقی
 نيروگاه خورشيدي
ریاست دانشکده

جعفر باقری نژاد

مرتبه: دانشیار 

شماره تماس مستقیم : 
شماره فاكس : 88617537
داخلی :  2178
پست الكترونيكي: jbagheri@alzahra.ac.ir