..:: درباره دانشکده » معاونین و مدیران دانشکده ::..
سه شنبه 02 بهمن 1397
New Page 1
فراخوان کنفرانس ها
آرشیو اخبار
انجمن ها
فرم ها
مجموعه تصاویر
فرآيندها - تقويم آموزشي
دوره ها و كارگاه ها
 نشريات
نظرات و پيشنهادات
منشور اخلاقی
 نيروگاه خورشيدي
معاونین و مدیران دانشکده فنی و مهندسی
     معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي
    مريم اسمعيلي
    پست الكترونيكي : esmaeili_m@alzahra.ac.ir
    شماره تماس مستقیم : 
    داخلی : 2014


 
     معاون پژوهشی و اجرایی
    مهران شرقی
    پست الكترونيكي :
    شماره تماس مستقیم : 
    داخلی : 2153   
 
 

 

 مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
 بهروز قلی زاده

پست الكترونيكي : gholizad@alzahra.ac.ir
شماره تماس
مستقیم : 
داخلی :
2154

 


      مدیر گروه مهندسی برق
      امیره سید فرجی
      پست الكترونيكي:   
      شماره تماس مستقیم : 
      داخلی :  2176


 
       مدیر گروه مهندسی مکانیک
      فاطمه احمدی بویاغچی
      پست الكترونيكي:   fahmadi@alzahra.ac.ir
      شماره تماس مستقیم : 
       داخلی :  2140
 
        سرپرست گروه مهندسی عمران
        فاطمه احمدی بویاغچی
        پست الكترونيكي:   fahmadi@alzahra.ac.ir
        شماره تماس مستقیم : 
        داخلی : 2140
 
      

  مدیر گروه مهندسی صنایع
 پرویز فتاحی
 پست الكترونيكي:   p.fattahi@alzahra.ac.ir
 شماره تماس مستقیم : 
 داخلی :  
2191